• Úvod
  • Průvodce tenisovými raketami

Průvodce tenisovými raketami

Velikost hlavy tenisové rakety

Označení velikostí hlavy Velikost cm2 Obvyklá skupina hráčů
Midsize méně než 600cm2 Profesionálové
Midplus 601 – 699 cm2 závodní, pokročilí a středně pokročilí hráči
Oversize 691 – 740 cm2 mírně pokročilí, začátečníci
Super oversize nad 740 cm2 mírně pokročilí, začátečníci

Obecné informace ohledně velikosti hlavy rakety:

Sweetspot – jedná se o plochu na výpletu rakety, kterou je třeba míček trefit, aby letěl do hráčova požadovaného směru. Obecně platí, že rakety s malou hlavou, tady Midsize i Midplus rakety mají sweetspot menší. Zde se předpokládá, že má hráč zvládnutou úderovou techniku, a tak mu udeření míčku prostředkem rakety nedělá problém. Jistě Vás napadne, proč tedy tito hráči nepoužívají rakety s větším sweetspotem, když je trefení míčku náročnější? Je to proto, že menší hlava je přesnější a úder je rychlejší. Obecně platí, že čím větší je hlava rakety, tím větší je i sweetspot.

Super oversize rakety doporučujeme pro komfortní hru, obvykle jsou tyto rakety vhodné pro hráče s krátkým nápřahem a málo zvládnutou úderovou technikou, kde hráč dává do úderu spíše sílu než švih, dále pro hráče, kteří míče spíše jen naráží a zajímá je radost ze hry při volné hře od základní čáry. Tyto rakety dokáží odpustit chyby způsobené trefením míčku mimo prostředek výpletu.

Oversize rakety jsou konstruované již více na lehké zapojení alespoň základní techniky úderu. Rakety jsou vhodné pro hráče, kteří hledají komfortní hru, ale snaží se do své hry zahrnou rychlejší údery s občasným útočením či tvrdším vítězným úderem.

Midplus rakety jsou nejrozšířenější velikostí hlavy. Tuto velikost využívá drtivá většina závodních hráčů a profesionálů, ale i pokročilých a středně pokročilých hráčů. Velikost hlavy raket Midplus doporučujeme pro hráče se středně až vysoce zvládnutou úderovou technikou, kteří v raketě hledají nástroj pro rychlost a přesnost úderu, ale jsou si vědomi určité náročnosti na trefení míče prostředkem rakety (z důvodu menšího sweetspotu).

Midsize rakety doporučujeme vybírat raději po konzultaci s námi. Tuto velikost hlavy vybírají profesionálové a navíc jen zřídka. Rakety jsou extrémně úderné, přesné a díky tomu, že se vyrábí obvykle ve spojení s vyšší váhou rakety, dávají úderu ohromnou rychlost. To vše je ovšem podmíněno perfektně zvládnutou úderovou technikou. Tyto rakety Vám neodpustí vůbec nic, pokud špatně trefíte míček, úder bude vždy chybný.

Někteří výrobci uvádí velikost (plochu) hlavy tenisové rakety ve čtverečních centimetrech (cm2), jiní ve čtverečních palcích (in2 nebo sqinch). Pro přehlednost zde uvádíme převodní tabulku:

Plocha rakety [cm2] Plocha rakety [in2]
600 93
615 95
630 98
645 100
660 102
680 105
690 107
700 109
710 110
720 112
760 118
800 124

Hmotnost tenisové rakety

Hmotnost tenisové rakety je jeden z nejdůležitějších parametrů a je svázána s dalšími parametry, jako je vyvážení rakety či velikost hlavy. Zde uvádíme jednoduchou tabulku rozdělení hmotností:

Označení hmotnosti rakety Hmotnost rakety Obvyklá skupina hráčů
Těžká více než 299 g profesionálové, závodní, zkušení pokročilí a středně pokročilí hráči
Středně těžká 280 – 299 g závodní, zkušení, pokročilí, středně pokročilí hráči
Lehká 241 – 279 g středně a mírně pokročilí hráči, začátečníci, ženy a děti do 9-ti let (babytenis)
Ultra lehká méně než 241 g ženy, děti do 7 let (minitenis), hráči se zdravotními problémy především tenisového nebo oštěpařského lokte

Hmotnost tenisové rakety je uváděna buď s výpletem nebo bez výpletu, což je dost podstatný rozdíl vzhledem k tomu, že samotný výplet váží okolo 15g.

Vyvážení tenisové rakety

Vyvážení tenisové rakety je obvykle rozděleno do tří základních kategorií, vyvážení do ruky, na střed rakety a vyvážení do hlavy. Vyvážení se měří od konce rukojeti směrem k hlavě rakety. Vyvážení je také některými výrobci uváděno jako těžiště rakety či rovnovážný bod.

Vyvážení tenisové rakety je především pro pokročilejší hráče velmi důležité, protože dává raketě úplně jiný charakter. Vyvážení směrem do hlavy vyžaduje kvalitněji zvládnutou úderovou techniku, kdy toto vyvážení pomáhá hráči udělit míči větší rychlost. Vyvážení na střed a do ruky je určeno pro lepší ovladatelnost rakety. Zde uvádíme jednoduchou tabulku.

Označení vyvážení Vyvážení
Do ruky pod 340 mm
Na střed rakety 340 – 345 mm
Do hlavy nad 345 mm

Jen pro zajímavost uvádíme, že největší povolená délka rakety je 736,6mm.

Pružnost či tuhost rámu tenisové rakety

Někteří výrobci uvádějí u raket také pružnost rámu, která je měřena pomocí RA stupnice tuhosti. Pružnější rám více odráží míč za cenu menší přesnosti a naopak, tužší rám bude přesnější, ale vyžaduje více švihu do úderu. Tabulka Vám jistě řekne více.

Označení tuhosti Tuhost v RA
Flexibilní 0 – 45
Středně tuhý 46 – 60
Tuhý 61 – 100

Délka tenisové rakety

Označení délky rakety Délka rakety v mm Délka rakety v in (palce)
Prodloužená nad 690 mm nad 27.25 in
Standardní 680 – 690 mm 26.75 – 27.25 in
Zkrácená pod 680 mm pod 26.75 in

Jak správně vybrat délku tenisové rakety?

Zde uvádíme obecnou tabulku, ale je třeba vždy vzít v úvahu tělesné parametry každého hráče.

Délka rakety v palcích Výška nebo věk hráče
17 in (palců) = 432 mm děti okolo 4 let věku (tato velikost rakety se příliš nepoužívá)
19 in (palců) = 485 mm děti okolo 5 let věku
21 in (palců) = 535 mm děti okolo 6 let věku, výška hráče obvykle 101 – 114 cm
23 in (palců) = 585 mm děti okolo 6 - 7 let věku, výška hráče obvykle 114 – 127 cm
25 in (palců) = 635 mm děti okolo 7 - 8 let věku, výška hráče obvykle 127 – 142 cm
26 in (palců) = 660 mm děti do 9 let věku
27 in (palců) = 685 mm seniorská velikost rakety, děti nad 9 let
27+ in = nad 690 mm prodloužená seniorská velikost rakety, vhodné pro hráče nad 190cm

Hustota výpletu tenisové rakety

Obecně platí, že čím je hustota výpletu větší, tím je úder přesnější, ale raketa je náročnější na zvládnutí úderové techniky, protože vyžaduje větší úderový švih. Tato hustota je obvykle 18x20, kdy první údaj vyjadřuje počet dlouhých strun a druhý údaj počet krátkých strun.

Velikost rukojeťe (gripu) tenisové rakety

Poté, co jste si vybrali raketu, je čas vybrat si také správnou velikost rukojetě. Rukojeť je osmihran s obvodem 12 až 14 cm. Evropské označení je 0 – 5, naproti tomu je americké označení v palcích trochu jiné. Uvádíme přehlednou tabulku.

Označení rukojetě Obvod rukojetě Obvyklá skupina hráčů
evropské americké
L0 4 0/8 10,2 cm děti do 9 let
L1 4 1/8 10,5 cm ženy, děti do 10-ti let
L2 4 1/4 10,8 cm ženy, hráči do 14-ti let
L3 4 3/8 11,1 cm ženy, muži, hráči nad 14 let
L4 4 1/2 11,4 cm muži – standardní velikost
L5 4 5/8 11,7 cm muži – velká velikosti

Pro dětské rukojeti se používá rukojeť obvykle L0. U malých dětských raket o velikosti do 25in používají někteří výrobci složité značení velikostí uváděné opět v in (palcích). Tímto Vás tu nebudeme zahlcovat.

Pokud si nejste přesně jisti velikostí, zvolte raději tu menší rukojeť, kterou můžete kdykoliv zvětšit přidáním omotávky. Zmenšení rukojetě už je náročnější a umí to rakety jen zřídka, jako např. zn. Head.

Nejčastější velikost rukojetě je u mužů 3 a 4 a u žen 2 a 3. U mnoha modelů závodních raket se rakety vyrábí pouze v rozmezí velkosti rukojetě 2 – 4. Zde se předpokládá, že hráči upraví raketu servisman přesně dle hráčova požadavku.

Profil (tloušťka) rámu tenisové rakety

Rakety s malým profilem rámu, tedy od 18-23 mm se používají především u závodních tenisových raket. Díky malému profilu je také menší odpor vzduchu při úderu a tak je raketa svižnější. Naopak silnější rámy se používají spíše u rekreačních raket a raket pro ženy, kde je vyžadována větší tuhost rakety a kde silnější rám nemá u rekreačního hráče výrazný dopad na zrychlení rakety při úderu. Pro zajímavost uvádíme, že největší povolený profil rámu je 31,75mm.